Preloader images
Preloader icon

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தில் சிறப்பாக திறமைகளை வெளிப்படுத்திய ஊழியர்களுக்கு பிரத்தியேகமான வெளிநாட்டு சுற்றுலா

April 10, 2024
இலங்கையின் முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி சேவைகள் வழங்குநரான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், தனது முகவர் மற்றும் பாங்கசூரன்ஸ் பிரிவுகளைச் சேர்ந்த மிகச் சிறப்பாக திறமைகளை வெளிப்படுத்தியிருந்தவர்களுக்கு பிரத்தியேகமான வெளிநாட்டு சுற்றுலா வாய்ப்பை வெகுமதியாக வழங்கி கௌரவித்துள்ளது....

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் நிறுவனத்தினால் பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையிலான அறிமுக புதிர் போட்டி வெற்றிகரமாக முன்னெடுப்பு

April 3, 2024
இலங்கையின் முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி சேவைகள் வழங்குநரான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், பல்கலைக்கழகங்களுக்கிடையிலான அறிமுக புதிர் போட்டி 2024 ஐ வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்திருந்தது. அறிவார்ந்த ஈடுபாடு மற்றும் இலங்கையின் எதிர்கால பணிக்குழாமின் சிறந்த திறமைகளை வெளிக்...

பெண்களுக்கு வலுவூட்டும் திட்டமான “GROW”ஐ யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் அறிமுகம் செய்தது

March 20, 2024
இலங்கையின் முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி சேவைகள் வழங்குநரான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், சர்வதேச மகளிர் தினத்தை முன்னிட்டு, பெண்களுக்கு வலுவூட்டும் திட்டமான “GROW” ஐ அறிமுகம் செய்தது. இந்த அறிமுக நிகழ்வில் நிறுவனத்தின் பெண் அணி...

தேசிய வியாபார அறிமுகம் 2024 இல் திரண்ட வெற்றியை யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் கொண்டாடியது

March 12, 2024
இலங்கையின் முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி சேவை வழங்குநரான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், அதன் தேசிய வியாபார அறிமுகம் 2024 நிகழ்வை கொழும்பு ஷங்கிரி-லா ஹோட்டலில் ஏற்பாடு செய்திருந்தது. “Unstoppable Together” எனும் தலைப்பில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த...

ஆசியாவின் அதிகளவு முன்நோக்கிய சிந்தனை கொண்ட ஆயுள் வர்த்தக நாமமாக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் கௌரவிப்பு

March 4, 2024
இலங்கையின் முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி தீர்வுகள் வழங்குநரான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், 7ஆவது வருடாந்த காப்புறுதி கௌரவிப்பு (7th Annual Insurance Conclave Awards) விருதுகள் வழங்கும் நிகழ்வில் ஆசியாவின் அதிகளவு முன்நோக்கிய சிந்தனை கொண்ட...

2023 ஆம் ஆண்டுக்காக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் 13.5% பங்கிலாபத்தை பிரகடனம் செய்துள்ளது!

February 21, 2024
இலங்கையின் முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி சேவைகள் வழங்குநரான யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், வாடிக்கையாளர் சிறப்பு மற்றும் வாடிக்கையாளர்களை மையப்படுத்திய செயற்பாடுகள் போன்றவற்றுக்கான அர்ப்பணிப்பின் பிரகாரம், 2023 நிதியாண்டுக்காக 13.5% தொகையை காப்புறுதிதாரர் பங்கிலாபமாக பிரகடனம் செய்துள்ளது....