Add new feedback

Is Insurance Hard To Understand?

Not With Us...

செய்திகள்

ஆரோக்கியமான சமூகங்களை கட்டியெழுப்புவதில் தனது பங்களிப்பை உறுதி செய்யும் யூனியன் மனிதாபிமானம்

“யூனியன் மனிதாபிமானம் - அறிவார்ந்த,ஆரோக்கியமான,நலமான நாளை”எனும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸின் சமூகப் பொறுப்புணர்வு வர்த்தக நாமத்தினூடாக,நாடு முழுவதையும் சேர்ந்த மக்களுக்கு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை தொடர்பான விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் தொடர்ச்சியாக முன்னெடுக்கப்பட்ட வண்ணமுள்ளன. இந்த சமூகப் பொறுப்புணர்வு கட்டமைப்பினூடாக,தலசீமியா,டெங்கு மற்றும் நீரிழிவு போன்ற மூன்று நோய்கள் தொடர்பாக பொதுமக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய தவிர்ப்பு நடவடிக்கைகள் பற்றிய விளக்கங்கள் வழங்கப்படுகின்றன.

CSR1: தலசீமியா விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி - பதுளை
CSR2: “சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்,சீனி இன்றி இருங்கள்” நீரிழிவு விழிப்புணர்வு மற்றும் பரிசோதனை நிகழ்ச்சி
CSR3: டெங்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சி - இந்துமகளிர் கல்லூரி –யாழ்ப்பாணம்

தொடர்புடைய அதிகார அமைப்புகள் மற்றும் கிளை வலையமைப்பைச் சேர்ந்த யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஊழியர்கள் போன்றோரின் பங்களிப்புடன் யூனியன் மனிதாபிமானம் ஊடாக 13க்கும் அதிகமான டெங்கு விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள், 160 க்கும் அதிகமான தலசீமியா விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் மற்றும் 60 க்கும் அதிகமான நீரிழிவுவிழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் 2018 இல் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன.

தலசீமியா தொடர்பில் கட்டுப்படுத்தல் மற்றும் வழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் நிகழ்ச்சிகளை முன்னெடுப்பதற்காக தேசிய தலசீமியா நிலையம்,ஹேமால்ஸ் அடொல்சென்ட் அன்ட் அடல்ட் தலசீமியாகெயார் மற்றும் சென்.ஜோன் அம்பியுலன்ஸ் ஆகியவற்றுடன் இணைந்து யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் செயலாற்றியிருந்தது. 136 தலசீமியா குருதி பரிசோதனை நிகழ்ச்சிகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன்,மொத்தமாக 38 தலசீமியா விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகள் 2018 இல் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்தன.

நீரிழிவு பரவலை தடுக்கும் வகையில் விழிப்புணர்வு செயற்பாடுகளை முன்னெடுப்பதில் யூனியன் மனிதாபிமானம் தொடர்ச்சியாக நீரிழிவு இனங்காணல் பரிசோதனைகளை பிரதேச மருத்துவ அலுவலகங்களின் உதவியுடன் முன்னெடுத்திருந்தது. மூன்றாம் காலாண்டு பகுதியில் மொத்தமாக 67 நீரிழிவு நோய் இனங்காணல் பரிசோதனைகள் முன்னெடுக்கப்பட்டிருந்ததுடன்,3497 நபர்களை சென்றடைந்திருந்தது. நீரிழிவுகொண்ட நோயாளர்களை இனங்கண்டு,குருதியில் சீனியின் அளவைபேணுவது தொடர்பில் அவர்களுக்கு அவசியமான ஆலோசனைகளை வழங்கியிருந்தது.

நீரிழிவை கட்டுப்படுத்துவது மற்றும் தடுப்பதுதொடர்பான விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில்,யூனியன் மனிதாபிமானத்தினூடாக“சுறுசுறுப்பாக இருங்கள்,சீனி இன்றி இருங்கள்”எனும் விசேட நிகழ்ச்சித்திட்டமும் கொழும்பு விஹாரமகாதேவி பூங்காவில் டிசம்பர் 8 ஆம் திகதி 150 க்கும் அதிகமானோரின் பங்குபற்றலுடன் இடம்பெற்றது.

2018 ஆம் ஆண்டுக்காக ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த டெங்கு விழிப்புணர்வு நிகழ்ச்சிகளில்,வீடு வீடாக விஜயம் செய்யும் நிகழ்வுகள் மற்றும் பாடசாலை சிரமதான நிகழ்வுகள் போன்றன அடங்கியிருந்தன. மொத்தமாக 70 இல்லங்களுக்கு விஜயங்கள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்ததுடன், 12 பாடசாலை சிரமதான செயற்பாடுகளும் முன்னெடுக்கப்பட்டன. டெங்கு நோய் தடுப்பு தொடர்பான விழிப்புணர்வு கட்டியெழுப்பும் நடவடிக்கைகளின் அங்கங்களாக இவை அமைந்திருந்தன.

வெளிப்படைத்தன்மை,மதிப்பு மற்றும் சௌகரியம் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் வாடிக்கையாளர்களுடன் ஏற்படுத்திக் கொள்ளும் பங்காண்மைகளினூடாக,ஆரோக்கியமான மற்றும் பாதுகாப்பான சமூகத்தை கட்டியெழுப்புவதில் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் கவனம் செலுத்திவருகிறது. நம்பிக்கை எனும் உறுதி மொழிக்கமைய நிறுவனம் தனது செயற்பாடுகளை முன்னெடுக்கும் என்பதுடன்,எதிர்காலத்தில் ஆரோக்கியமான சமூகங்களுக்கென மேலும் பல நிகழ்ச்சிகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. யூனியன் மனிதாபிமான நடவடிக்கைகளினூடாக இச் செயற்பாடுகளுக்கு மேலும் வலிமையூட்டப்படும்.