Add new feedback

Is Insurance Hard To Understand?

Not With Us...

செய்திகள்

இலங்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் நிறுவனத்துடன் (IIESL) யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் கைகோர்ப்பு

இலங்கையின் காப்புறுதித்துறையில் 30 வருட கால அனுபவத்தைக் கொண்ட முன்னணி ஆயுள் காப்புறுதி நிறுவனமாக யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் திகழ்கிறது, சர்வதேச தரங்களுக்கமைவான காப்புறுதித் தீர்வுகளை இலங்கையில் வழங்கி வருகிறது. 2018ஆம் ஆண்டில் ‘Forbes Best Under Billion List’ இல் பிரசன்னத்தை ஏற்படுத்தியிருந்த ஒரே இலங்கையின் நிறுவனமாகவும் கௌரவத்தைப் பெற்றுள்ளது.

IIESL1: தர்ஷன அமரசிங்க (பொது முகாமையாளர் - சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோகம்), பொறியியலாளர் சுசந்த பெரேரா (தலைவர் - IIESL) ஆகியோர் உத்தியோகபூர்வ உடன்படிக்கைகளை பரிமாறிக் கொள்கி;ன்றனர்.
IIESL2:இலங்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் நிறுவனத்துடன் (IIESL)மற்றும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள் உடன்படிக்கை கைச்சாத்திடும் நிகழ்வில் பிரசன்னமாகியிருந்தனர்.

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ், இலங்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் நிறுவனத்துடன் (IIESL) மூலோபாய பங்காண்மை ஒன்றில் அண்மையில் கைச்சாத்திட்டிருந்தது. இதனூடாக,புத்தாக்கமான, மாற்றியமைத்துக் கொள்ளக்கூடிய பரந்தளவு காப்புறுதி தீர்வுகளை இலங்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் நிறுவனத்தின் அங்கத்தவர்களுக்கு வழங்க நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டுள்ளது.

தொழில்நுட்பத்துறையில் சகல மட்டங்களையும் சேர்ந்த நபர்களை தன்னகத்தே அங்கத்தவர்களாகக் கொண்ட முன்னணி அமைப்பாக இலங்கை ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர் நிறுவனத்துடன் (IIESL)திகழ்வதுடன், அவர்களுக்கு உள்நாட்டிலும் சர்வதேச ரீதியிலும் மதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது.தொழில்நுட்பத்துறையில் சர்வதேச ரீதியில் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட்ட பொறியியலாளர்களாக ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட பொறியியலாளர்கள் திகழ்கின்றனர். இவர்கள் நிர்மாணம், செயற்பாடுகள், பராமரிப்பு மற்றும் செயற்திட்ட முகாமைத்துவ நடவடிக்கைகள் போன்றவற்றை நிர்வகிக்கும் செயற்பாடுகளை பொருத்தமான தொழில்நுட்ப பிரயோகத்துடன் மேற்கொள்கின்றனர்.

இலங்கையின் வெவ்வேறு துறைகளைச் சேர்ந்த முன்னணி நிபுணத்துவ அமைப்புகளுடன் நிறுவனம் பங்காண்மைகளை ஏற்படுத்தி வருகிறது. ஆயுள் காப்புறுதியினூடாக தமது எதிர்காலத்தை பாதுகாத்துக் கொள்வதற்கான முக்கியத்துவத்தை இந்த நபர்களுக்கு வழிகாட்டி வலியுறுத்துகிறது.நாட்டின் அபிவிருத்திக்காக வெவ்வேறு பிரிவுகளில் தமது பங்களிப்பை வழங்குவதற்கு அர்ப்பணிப்புடன் செயலாற்றி வரும் திறமை வாய்ந்த நபர்களின் ஆயுளை பாதுகாப்பதற்காக IIESL உடன் ஆயுள் காப்புறுதி பங்காளராக கைகோர்த்துள்ளதையிட்டு யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் பெருமை கொள்கிறது.

நிபுணத்துவம் வாய்ந்த நபர்களால் வழிநடத்தப்படும் யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் உறுதியான மூலதன இருப்பு மற்றும் மீள்காப்புறுதி பங்காண்மைகளை தன்வசம் கொண்டுள்ளது. 30 வருடங்களுக்கு மேலான சிறப்பை கொண்டுள்ள யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்,சகல பங்காளர்களுக்கும் வாழ்க்கையை மாற்றியமைக்கும் பிணைப்புகளை ஏற்படுத்தும் வகையில் தொடர்ச்சியாக தனது ஊழியர்கள், செயன்முறைகள் மற்றும் தீர்வுகள் மீது முதலீடுகளை மேற்கொண்ட வண்ணமுள்ளது.