Add new feedback

Is Insurance Hard To Understand?

Not With Us...

செய்திகள்

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ்: வருட மத்தி மாநாடு 2016

ஆண்டில் முதல் அரைப்பகுதியில் சிறப்பான விற்பனை பெறுபேறுகளை பதிவு செய்திருந்தமையை கௌரவிக்கும் வகையில், யூனியன் அஷ்யூரன்ஸின் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி மற்றும் உயர் முகாமைத்துவத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் ஆகியோருடகள் ஊழியர்களும் கொழும்பு, துயுஐஊ ஹில்டன் ஹோட்டலில் திரண்டிருந்தனர்.

ஆண்டின் முதல் அரையாண்டு காலப்பகுதியில் நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியில் உயர் பங்களிப்பை வழங்கியவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் மத்திய – ஆண்டு மாநாடு என்பது ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது.

பட விளக்கம்:
Mid Year 1:திரு. கெலும் ஜயசிங்க சிறந்த ஆலோசகராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தார்.
Mid Year 2 :திரு. கெலும் ஜயசிங்க உடன் திரு. தர்ஷன அமரசிங்க (உதவி பொது முகாமையாளர் - சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோகம்), திரு. டேர்க் பெரெய்ரா (பணிப்பாளர்ஃபிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி) மற்றும் திரு. ருக்மன் வீரரத்ன (பொது முகாமையாளர் - சந்தைப்படுத்தல் மற்றும் விநியோகம்) ஆகியோர் காணப்படுகின்றனர்.
Mid Year 3:மெட்ரோ II Zone என்பது சிறந்த வலயமாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருந்தது.