ලෝන් ප්‍රොටෙක්ටර්

ජීවිතයේ කිසියම් අවස්ථාවකදී ඔබටත් නිවසක් හෝ වාහනයක් පිළිබඳ සිහිනය සැබෑ කරගැනීම සඳහා ණය මුදලක් ලබාගැනීමට අවශ්‍ය වනු ඇත. එහෙත් කිසියම් අනපේක්ෂිත හේතුවක් නිසා ඒ ණය මුදල ආපසු ගෙවීම දුෂ්කර වුවහොත්? යූනියන් ලෝන් ප්‍රොටෙක්ටර් හඳුන්වා දී ඇත්තේ එවැනි අවස්ථාවක ඔබට අත්වැලක් වීමටයි. යූනියන් ලෝන් ප්‍රොටෙක්ටර් ආවරණයක් ඇති ඔබට සිතේ සැකයකින් තොරව ඔබේ සිහින සැබෑ කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනු ඇත.

යූනියන් ලෝන් ප්‍රොටෙක්ටර් යනු අඩුවන වාර රක්ෂණාවරණ සැලසුමකි (Decreasing Term Assurance Policy). එය ඔබට නිවාස ණය, ව්‍යාපාර ණය, අධ්‍යාපනික ණය, වාහන මිලට ගැනීම වෙනුවෙන් ලබාගන්නා ණය සහ පුද්ගලික ණය ඇතුළුව ඕනෑම ආකාරයක ණයක් සඳහා ආවරණය සලසයි. මුලදී රක්ෂිත මුදල ණය මුදලේ වටිනාකමට සමාන වන අතර කාලයත් සමඟම ණය මුදල් ක්‍රමානුකූලව පියවන විට එයද ක්‍රමානුකූලව අඩු වේ.

කල් පිරීමට පෙර රක්ෂණහිමියාගේ අභාවය සිදුවූ අවස්ථාවකදී රක්ෂණ සමාගම විසින් අදාළ ණය හිමි සමාගම වෙත ණය මුදලේ ඉතිරිය ගෙවනු ලබනු ඇත (ගෙවීම් අතපසු කර නොමැති ලෙස සලකනු ලැබේ).

කල් පිරීමට පෙර කිසියම් හදිසි අනතුරක් හෝ රෝගයක් නිසා රක්ෂණහිමියා පූර්ණ හෝ සදාකාලික අකර්මණ්‍යතාවයකට ලක්වේ නම් රක්ෂණ සමාගම විසින් අදාළ ණය හිමි සමාගම වෙත ණය මුදලේ ඉතිරිය ගෙවනු ලබනු ඇත (ගෙවීම් අතපසු කර නොමැති ලෙස සලකනු ලැබේ).

වාරික ගෙවිය යුත්තේ එක් වරක් පමණක් වන නිසා සහ ණය වාරික ගෙවන අතරතුර රක්ෂණ වාරික ගෙවීමේ අවශ්‍යතාවක් ඇති නොවන නිසා, බොහෝ ණය ලබාදෙන මූල්‍ය ආයතන මඟින් මෙම ආවරණය ඉල්ලා සිටිනු ඇත. මේ යටතේ කල්පිරීමේදී ප්‍රතිලාභ හිමි නොවේ.

අදම අප අමතන්න!

පහත සඳහන් තොරතුරු ලබාදීමෙන් අනතුරුව ගෙවිය යුතු වාරික මුදල දැනගත හැක.

වැඩි විස්තර සඳහා කරුණාකර 0112 990 990 අංකයෙන් සෘජුව අප හා සම්බන්ධ වන්න.
සැ.යු. වැඩි විස්තර සඳහා රක්ෂණ සැලසුමට අදාළ වගන්ති හා කොන්දේසි බලන්න.

නියමයන් හා කොන්දේසි සහිතයි