உங்களுக்கான நேரம் ஆரம்பமாகியுள்ளது!

பதிவு செய்து வெல்லுங்கள்

பெறுமதியான அதிகளவு பரிசுகளுடன்
லைஃவ்ஸ்டைல் போனஸ் தற்போது அறிமுகம்

Get an insurance policy with a monthly premium of Rs. 15,000 upwards and win a range of exciting gifts

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் லைஃவ்ஸ்டைல் போனஸ் 2022

மீண்டும் அறிமுகமாகியுள்ள, யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் லைஃப்ஸ்டைல் போனஸ் ஊடாக உங்களுக்கு விறு விறுப்பான அன்பளிப்புகளை வெல்லும் வாய்ப்பு!

All you have to do is to get an insurance policy with a monthly premium of Rs. 15,000/- before the 31st of March 2022.

இந்த வாய்ப்பை தவற விட வேண்டாம்! காப்புறுதியை பெற தற்போதே பதிவு செய்யவும்.

மே மாதம் மூன்றாம் வாரம் அதிர்ஷ்டசாலி வெற்றியாளர் தெரிவு இடம்பெறும்.

மேலதிக தகவல்களுக்கு இணைந்திருங்கள்.

*நிபந்தனைகளுக்குட்பட்டது.

இன்று எம்முடன் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்

இந்த ஆண்டில் பெறுமதியான பரிசுகளை வெல்லும் வாய்ப்பைப் பெறுங்கள்!

1stplace

iPhone 13 ProMax - 512GB

Price

2ndplace

iPad Air + Apple Pencil + Magic Keyboard

Price

3rdplace

55" Smart TV

Price

And Many More

2021 ஆம் ஆண்டின் எமது வெற்றியாளர்களின் கருத்துகள் இதோ