விறுவிறுப்பான ஆலோசகர் தொழில்நிலை வாய்ப்புகளைப் பற்றி அறிந்து கொள்ளுங்கள்

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஆலோசகர் எனும் வகையில், நீங்கள் ஒரு தொழிலில் பிரவேசிப்பது மாத்திரமன்றி, வாய்ப்புகள் நிறைந்த உலகிலும் பிரவேசிக்கின்றீர்கள். பிரத்தியேகமாக வெகுமதிகளை வழங்கும் தொழில்நிலையை கட்டியெழுப்பிக் கொள்வது மட்டுமன்றி, நிதியளவிலும் திருப்திகரத்தன்மையை வழங்கும். இங்கு, உங்களின் ஆற்றல்களை வெளிப்படுத்த வரையறைகள் இல்லை என்பதுடன், உங்களின் அர்ப்பணிப்புகளினூடாக சிறந்த சாதனைகளை எய்த முடியும்.

வெகுமதிகள் மற்றும் பரிபூரண தொழில்நிலைக்கான பயணம் இங்கே ஆரம்பிக்கின்றது.

இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்

எம்முடன் இணைந்து கொள்வதற்கான காரணங்கள்

  • உயர் வருமானம்

  • சிறந்த தொழில்நிலை முன்னேற்றங்களுக்கான வாய்ப்புகள்

  • குழும ஆயுள் காப்புறுதி மற்றும் குடும்ப சத்திரசிகிச்சை காப்பீடு

  • வெளிநாட்டு சுற்றுப் பயணங்கள் மற்றும் சர்வதேச நிகழ்வுகள்

  • நிபுணத்துவ பயிற்சிகள் மற்றும் பிரத்தியேக விருத்தி நிகழ்ச்சித் திட்டங்கள்

  • உங்களின் சொந்த இடத்திலிருந்து வசதிக் கேற்ப பணியாற்றும் சுதந்திரம்

யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஆலோசகர் என்பவர் யார்?

எமது நம்பிக்கையை வென்ற யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஆலோசகர்கள், எமது நோக்கத்தை ஒவ்வொரு படிமுறையிலும் நிறைவேற்றுவதற்கான அர்ப்பணிப்பைக் கொண்டுள்ளனர். யூனியன் அஷ்யூரன்ஸ் ஆலோசகர்கள் முழு அளவிலான தயாரிப்புகள் மற்றும் சேவைகளை கொண்டிருப்பதுடன், உங்களின் கனவுகளை பாதுகாப்பதற்கான பிரத்தியேகமான ஆலோசனைகளை வடிவமைப்பவர்களாக அமைந்துள்ளனர்.

இன்றே விண்ணப்பியுங்கள்